Pályázatok

Pályázati felhívás a BME-TFK szakirányú továbbképzéseinek hallgatói számára


A Kelemen Éva Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően, céljai elérése érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi feltételekkel:

A pályázati felhívás célja

A BME Tolmács- és Fordítóképző Központban (továbbiakban BME-TFK) indított szakirányú továbbképzések hallgatói által fizetendő költségtérítés anyagi támogatása.
 

Kik pályázhatnak?

A 2018/2019-es tanév 1. félévében a BME-TFK-ban aktív hallgatói státussal rendelkező, 4,5 vagy afeletti tanulmányi átlagot elért hallgatói.
 

A pályázat által elnyerhető támogatás:

A rendelkezésre álló keret: 300 000 forint


 

A pályázat beadási határideje:

2019. február 08. 12 óra 00 perc.

 

Pályázni az alábbi űrlap kitöltésével és beküldésével lehet:

Pályázati űrlap

Az űrlaphoz mellékelni kell a benyújtandó dokumentumok szkennelt változatát (részletesen lásd a pályázáshoz szükséges dokumentációnál).

A pályázatokat a kelemenevaalapitvany@gmail.com e-mail címre kell elküldeni, illetve kinyomtatva, lezárt borítékban a beadási határidőig le lehet adni a BME-TFK titkárságán (BME E ép. 9. em. 11.) is. A borítékra rá kell írni: Kelemen Éva Alapítvány, Pályázat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a záróvizsgán elért 4,5 vagy afeletti átlag;
 • ha a pályázó a tanulmányai finanszírozásához diákhitelt vett fel;
 • ha a pályázó szociális támogatásban részesül;
 • ha a pályázó családfenntartó (a pályázónak saját, vele egy háztartásban élő gyermeke/gyermekei van/vannak, illetve gyermeket vár - a magzat fogantatásának 91. napjától);
 • ha a pályázó a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) korm. rendeletben meghatározottak szerinti árva[1];
 • ha a pályázó a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) korm. rendeletben meghatározottak szerinti félárva[2];
 • ·ha a pályázó az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) korm. rendeletben meghatározottak alapján súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel él[3];
 • ha a pályázó tartózkodási helye Budapest közigazgatási határán kívül esik, az egyetem lakhelytől számított távolságának mértéke alapján;

 

A pályázáshoz szükséges dokumentáció, amelyet az űrlaphoz csatolni kell:

 • strukturált, fényképes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél (melyben kitér arra, hogy miért fontos számára a támogatás);
 • aláírt nyilatkozat, amely a következő állításokat tartalmazza:
  • a pályázó büntetlen előéletű,
  • a pályázó ellen nem folyik büntetőeljárás,
  • a pályázati űrlapon feltüntetett adatok, illetve a beadvány mellékletei pontosak és megfelelnek a valóságnak;
 • a tanulmányi eredményeket igazoló dokumentumok papír és elektronikus változata (leckekönyv);
 • az előnyt bizonyító dokumentumok papír és elektronikus (szkennelt) változata.

 

Az elbírálás menete

A Kuratórium csak az időben beérkezett pályázatokat bírálja el. A Kuratórium a döntését nem indokolja, a pályázat eredménye ellen fellebbezni nem lehet.

A Kuratórium a pályázat eredményét 2019. március 6-ig teszi közzé a honlapján, a nyertes pályázót/pályázókat e-mailben értesíti.

Adatvédelem

A Kelemen Éva Alapítvány a pályázó személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően, az érintett hozzájárulása alapján, a pályázat elbírálásának céljához kötötten kezeli.  Az Alapítvány a személyes adatokat harmadik személynek nem adja ki, és a pályázat elbírálását követő 15 napon belül törli.

[1] Árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve a vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

[2] Félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

[3] A kapcsolódó igazolásokat a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet határozza meg.


Utolsó módosítás: 2019.01.4.